Select Page

Zlepšujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti vďaka úspešnemu zvládnutiu digitálnej transformácie.

 

 

Jeden pohľad na 5 domén digitalizácie zdravotníctva

V strede je vždy pacient a jeho bezpečnosť. Okolo neho postavíme celý digitálny ekosystém, ktorý bude  efektívnym nástrojom pripraveným aj na tie najväčšie technologické výzvy, ako sú telemedicína, pacientský portál a využívanie umelej inteligencie.

PROCESY

Digitalná transformácia sa spolieha na inovácie a efektívne procesy ako kľúčové prvky úspechu. Flexibilné stratégie a aktuálne technologické trendy spolu tvarujú budúcnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

APLIKÁCIE

Systém EHR – NIS a aplikáčné portfólio zohrávajú kľúčovú úlohu v transformácií. Jeho správne  usporiadanie optimalizuje efektívnosť a umožňuje aj agilné prispôsobovanie sa novým výzvam a inováciám. Spolu s integráciami spájajú rôzne časti do súvislého a výkonného ekosystému.

INFRAŠTRUKTÚRA

V oblasti zdravotnej starostlivosti je moderná infraštruktúra a cloud revolučným spojením. Cloudové technológie prispievajú k efektívnemu riadeniu dát, zvyšujú interoperabilitu a podporujú rýchlu výmenu informácií medzi zdravotnými systémami. Týmto spôsobom poskytujú flexibilné a inovatívne riešenia pre výkonné a spoľahlivé zdravotné služby.

BEZPEČNOSŤ

Zabezpečené IT systémy nielen chránia citlivé pacientske dáta, ale aj poskytujú bezpečné prostredie pre inovácie v zdravotnej starostlivosti. Bezpečný digitálny ekosystém je nevyhnutný pre poskytovanie spoľahlivej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

DÁTA

Presné a spoľahlivé spravovanie dát zvyšuje efektivitu diagnostiky a liečby a zároveň umožňuje rýchle  inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dáta sú kľúčovým hnacím motorom pre vytváranie inteligentných a personalizovaných riešení ako pre pacienta, tak pre celú organizáciu.

Ako na to ideme…

1. Stratégia a vízia

Náš tím sa dôkladne  oboznámi s vašou dlhodobou víziou cieľového stavu fungovania organizácie a následne určí ako zapadá digitálna transformácia do celkovej stratégie zariadenia. Spoločne nastavíme očakávania a merateľné ciele a míľniky.

2. Porovnanie so súčasným stavom

Zhodnotíme pripravenosť a kapacitu vašej organizácie na prijatie digitálnej transformácie. Určíme, kde momentálne stojíte z hľadiska vašej existujúcej softvérovej a technickej infraštruktúry. Navrhneme, čo urobiť, aby sa vaše zariadenie  pripravilo na zvládnutie stanovených cieľov.

3. Katalóg požiadaviek a ich vzájomných závislostí

Zoznámenie sa so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami (manažment, lekári, sestry…). Formou workshopov si zanalyzujeme potreby organizácie a následne pripravíme prehľadný sumár, v ktorom jasne identifikujeme a zadefinujeme funkčné, softvérové a hardvérové požiadavky a ich vzájomnú previazanosť a prepojenie na jednotlivé komponenty a fázy projektu.

4. Prioritzácia oblastí a príprava IT stratégie

Počas tejto fázy používame cost-benefit analýzu a iné metódy na prioritizáciu, aby sme sa sústredili na najvhodnejšie riešenie. Pragmaticky zhodnotíme hodnotu za peniaze a zameriame sa na dosiahnuteľné ciele.

5. Projektový plán a technické špecifikácie

Ak už bude IT Stratégia pripravená, náš tím pripraví technické špecifikácie pre každý komponent vašej skladačky, aby bolo jeho obstaranie čo najjednodušie a najrýchlejšie. Bez správnych komponentov  prepojených na správnej úrovni nebude tento ekosystém vedieť efektívne fungovať. 

6. Implementácia

Náš tím bude vedieť dohliadať na celú implementáciu od A po Z ( Od Ambulancie až po Záchranky). Bohaté skúsenosti nám umožnujú byť nápomocný pri vytváraní a formovaní change management tímu, ktorý je nevyhnutný pri zavádzaní akýchkoľvek vačších digitálnych výziev. Po uvedení do prevádzky zostáva náš tím podporovať postupný nábeh a adaptáciu technológií do praxe.

 

O nás

Ing. Jakub Jamnický, MPH

managing partner

 • Pôsobí v zdravotníckom IT od r.2003
 • Bohaté skúseností s konsolidáciou nemocníc s technologickým dlhom
 • prednáša Informačné systémy v zdravotníctve ako hosť na FIT STU BA, odborník na komunikačné štandardy v medicíne
 • Pôsobil 6 rokov ako klinický IT riaditeľ holdingu Penta Hospitals International (SK/CZ/PL)
 • Navrhol IT koncepciu Nemocnice Novej Generácie BORY a bol členom projektového tímu od roku 2017 až po uvedenie všetkých častí do prevádzky

 

Stanislav Bunčák

partner

 • Študoval na Washington & Lee University v Spojených štátoch amerických v obore financie a investície.
 • 10 rokov skúseností s finančným a projektovým manažmentom pri významných investičných projektoch ako senior consultant Ernst&Young a Accenture
 • intenzívne sa venuje najmä poradenstvu pri rozvojových projektoch v zdravotníctve na Slovensku a v Českej republike.
 • Dosiahol certifikáciu CFE level 2 („Certified Financial Analyst“) a PRINCE 2

Ing. Fedor Lehocki, PhD., MPH

konzultant

 • pôsobí na FIIT Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
 • Je členom Centra pre umelú inteligenciu (AIslovakIA)
 • Riaditeľ Národného centra pre Telemedicínu
 • Je členom medzinárodnej organizácie IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • Ako nezávislý expert pôsobil pri príprave strategických dokumentov v oblasti eHealth a ako člen tímu pre zavádzanie telemdicíny pri Ministerstve zdravotníctva SR.

Ing. Patrik Bóna

konzultant / analytik

 • Vyštudoval FEI na Technickej Univerzite v Košiciach
 • Infraštruktúrne skúseností z projektov enterprise klientov (+15k zamestnancov) v spoločnosti DXC
 • HPE Certifikovany UNIX expert,
 • Venuje sa prevažne startupovým projektom v USA v Sillicon Valley (Memberful, Procore, …)
 • Bohaté technické skúsenosti s Digital Imaging in Medicine (DICOM) a HL7 na skriptovacej úrovni
 • TOGAF Architekt

Sme tu pre Vás

Office

L. Svobodu 73, Poprad

 

Kontakt

dha@dha.sk

+421 905 846 970